Energiezuinig zwembadwater

Zwembad De Kouter, Poperinge

Alle hens aan dek voor energiezuinig project in Poperinge

Op 1 september 2014 startte de Tijdelijke Handelsvereniging (THV) Furnibo-Visser & Smit Hanab met de bouw van het Design & Build-project ‘Zwembad De Kouter’ in Poperinge. Visser & Smit Hanab is binnen de THV verantwoordelijk voor de realisatie van alle technieken. De werken naderen stilaan hun einde, in de zomer moet het sport- en recreatieve zwembad volledig operationeel zijn.

Vlotte werf

Een team van de afdeling Elektromechanica legt er momenteel de laatste hand aan de waterbehandeling. “Ook het volledige HVAC-gedeelte, het sanitair en de elektriciteit maken deel uit van onze opdracht hier”, verwelkomt Filip De Sloover, bedrijfsleider en projectleider ons op de werf. “De officiële opening staat gepland voor 30 juni en dat is zelfs vroeger dan voorzien. We kunnen terugblikken op een intensieve, maar toch zeer vlot verlopen werf. Een groot voordeel was dat we van in de voorbereidingsfase bij het project betrokken waren en deel uitmaakten van het ontwerpteam die de studies heeft uitgevoerd en de plannen heeft opgemaakt. Wij hebben bijvoorbeeld inzake de technieken duidelijk onze duit in het zakje kunnen doen.”

Zuinige technieken

Als overheid moet de stad Poperinge het goede voorbeeld geven, ook inzake energiebeleid. “Dat weerspiegelt zich in het doel om het K-peil (dat is het maximale peil van de globale warmte-isolatie van een gebouw) zo laag mogelijk te houden, gekoppeld aan de creatie van een zo groot mogelijk wateroppervlak. In functie van het ‘total cost of ownership’ over een periode van 30 jaar werd inzake HVAC geopteerd voor verwarming op gas en het gebruik van warmtekrachtkoppeling voor het opwekken van elektriciteit. Mogelijke overschotten worden hierbij naar het reguliere elektriciteitsnet gestuurd.

Er werd ook geopteerd voor regenwaterrecuperatie (van het dak) voor de spoeling van de toiletten en voor hergebruik na behandeling als suppletiewater voor de zwembaden. Het voordeel hiervan is dat er voor de buffers van het zwembad geen gebruik meer moet gemaakt worden van drinkwater, wat dan weer de kosten aanzienlijk drukt. Verder maken we gebruik van luchtgroepen met warmterecuperatie in functie van het verwarmen van het zwembad zelf. Ook het spoelwater van de zandbedfilters – er staan er

Waterbehandeling

Om het water te filteren wordt gebruik gemaakt van traditionele meerlagenfilters met een diameter van 2 meter. “Om de kwaliteit van het zwembadwater te verhogen, passen we zoutelektrolyse toe, waarbij klassiek zout wordt omgezet in een desinfectiemiddel. In tegenstelling tot het klassieke natriumhypochloriet, dat doorgaans ingezet wordt om water te ontsmetten en vaak zorgt voor geurhinder, gaat het om dus een natuurlijk én efficiënt proces dat verder geen enkele negatieve weerslag heeft op het water of de gebruiker.”

Met in totaal zeven filters oogt de ondergrondse installatie bepaald indrukwekkend. “Er wordt telkens met twee filters per zwembad gewerkt: het project omvat een zwembad van 25 meter, een peuterbad en een recreatiebad, inclusief whirlpool. Enkel het instructiebad met beweegbare bodem heeft maar één filter omdat hier een dubbele opstelling niet nodig is.”

Drukke periodes

Voor een team van vier mensen van de afdeling Elektromechanica is de werf in Poperinge al meer dan een jaar de vaste werkplek. “Met een ploeg van vier mensen zorgen we voor de installatie van de waterbehandeling”, vertelt ploegbaas Andy Vanthournout. “Mijn team bestaat verder uit ervaren monteurs zoals Geert De Meyer, Stef Goethals en Mehmet Ulusoy. Door onze jarenlange ervaring kennen we het klappen van de zweep. Dan mag het dus gerust al eens een groot project zijn zoals dit hier. We zijn inderdaad al sinds februari 2015 in Poperinge aan de slag. Elektriciteit, technieken, HVAC en nu de volledige waterbehandeling, … we mogen gerust zeggen dat we hier een complex project met een vaak drukke en goedgevulde werkplanning achter de rug hebben.”

“Af en toe werd de ploeg wanneer nodig versterkt met een paar extra mensen”, voegt Pascal De Pelsmacker daar nog aan toe. Hij volgde de werf mee op en leidde de praktische gang van zaken in goede banen. “In drukke periodes was het echt alle hens aan dek, maar we liggen desondanks voor op het schema. En het einde is in zicht.”

Missie geslaagd!