Over ons

Bij Visser & Smit Hanab nv zit verbinden in het DNA.

Visser & Smit Hanab nv is een toonaangevend bedrijf op het gebied van energietransitie. Visser & Smit Hanab bouwt transportleidingen, distributie- en toevoerleidingen, (afval)waterbehandelingsinstallaties, zwembadtechnologie, industriële installaties en industriële bekabeling.

Een toonaangevend bedrijf

Door de uitbreiding van het aantal activiteiten en een permanente groei heeft Visser & Smit Hanab nv ruim een halve eeuw na haar ontstaan een prominente positie op tal van domeinen. Inspelen op nieuwe technologieën, oog voor evolutie en meegroeien met de ontwikkelingen op het vlak van leidingen en waterbehandeling zijn de basis van onze uitstekende reputatie. Onze opdrachtgevers zijn overheidsinstanties, nutsbedrijven en industriële ondernemingen.

Wij garanderen niet enkel de goede aanleg van de verbindingen, maar staan desgewenst ook in voor het totaalconcept: van engineering tot uitvoering & beheer, nazicht en onderhoud.

Visser & Smit Hanab nv start in 1947 - onder de naam van Aquavia nv - als familiebedrijf en is gespecialiseerd in het plaatsen van waterleidingen.

Gaandeweg komt daar de uitvoering bij van afvalwatercollectoren en rioleringen. Nog later werd Aquavia nv actief in de bouw van waterzuiveringsinstallaties en de inrichting van zwembaden.

In 1976 gaat het groeiende bedrijf behoren tot de Nederlandse "Koninklijke Volker Wessels Stevin" groep. Vanaf 2000 wordt Aquavia nv ondergebracht bij Visser & Smit Hanab bv.

Vier jaar later wordt de afdeling Sint-Gillis-Waas (industriële bekabeling en industrie/piping) toegevoegd en worden alle Belgische activiteiten gebundeld onder de nieuwe naam Visser & Smit Hanab nv.

Vanaf dat ogenblik gaat de interesse van het bedrijf ook steeds meer naar werken voor industrie. In korte tijd weet Visser & Smit Hanab nv vrijwel alle belangrijke bedrijven in het Antwerpse en Gentse havengebied als klant voor zich te winnen. Ook voor het uitvoeren van belangrijke stroomkabeltrajecten is Visser & Smit Hanab nv intussen een belangrijke speler. De activiteiten, waarmee het bedrijf groot werd, blijven onverminderd hun belang behouden.

Onze waarden

Klantgericht

Onze focus ligt op het aangaan van partnerschappen. Graag nemen we onze klanten mee aan de hand doorheen hun project(en). Onze kennis en expertise staat ten dienst van de beste oplossing voor onze klanten. Intern benaderen we collega’s vanuit diezelfde klantbenadering waardoor ook hier het partnerschap van toepassing is in de dagelijkse samenwerking.

Veranderingsgezind

Omstandigheden kunnen veranderen, wensen kunnen veranderen of uitgangspunten kunnen veranderen. Visser & Smit Hanab is voorbereid om top kwaliteit te bieden binnen steeds veranderende factoren. We investeren in onze medewerkers door in te zetten op opleiding en ontwikkeling. We zijn een projectgedreven organisatie waardoor morgen anders is dan vandaag en gisteren.

Eerlijk

Open en eerlijke communicatie vinden wij van hoog belang. Verwachtingen eerlijk managen is iets wat Visser & Smit Hanab hoog in het vaandel draagt. Wij houden van korte en directe lijnen tussen diverse stakeholders binnen onze projecten.

Menselijk

De mens staat centraal. Niet alleen qua veiligheidsbeleving, maar ook in hoe we projecten aanpakken. We dragen een familiale sfeer en een laagdrempelige hiërarchische lijn hoog in het vaandel.

Verantwoordelijk

Verantwoordelijkheidszin is absoluut een essentie in alles wat we doen. We nemen verantwoordelijkheid over de door ons aangeboden oplossingen, en geven onze medewerkers de verantwoordelijkheid en autonomie om optimaal te presteren.

Veiligheid

In alles wat we doen staat veiligheid voorop. Of we doen het veilig of we doen het niet. Dit geldt voor iedereen binnen onze organisatie. We zorgen voor mekaar en spreken mekaar aan waar nodig. Veiligheidsbewustzijn is overal doordrongen binnen onze organisatie.

Onze missie en visie

Visser & Smit Hanab nv ontwikkelt, bouwt en onderhoudt duurzame verbindingen, netwerken en installaties op het gebied van energie, water en (petro)chemie. Veiligheid, integriteit, kwaliteit en vakmanschap staan hierbij centraal.

“Ons doel is om van vergelijkbare bedrijven het meest renderende te zijn en dus de beste te zijn in het vakgebied. Het is onze ambitie om een bredere positie in de markt voor conversie en transport van water en energie op te bouwen. Daarbij is het van belang dat wij in een steeds vroeger stadium actief betrokken zijn bij projecten, soms zelfs als initiatiefnemer. Ook in de nazorg van deze projecten nemen wij een actieve rol in.”

VolkerWessels

Visser & Smit Hanab is een volledig zelfstandige onderneming maar maakt deel uit van het hechte, interne netwerk van VolkerWessels.

Internationale bouwer

Het concern richt zich op het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren, beheren en exploiteren van bouwprojecten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada.

In binnen- en buitenland is VolkerWessels betrokken bij de inrichting van de samenleving op het gebied van bouw, mobiliteit, energie- en communicatievoorzieningen

De kracht van VolkerWessels

Ongeveer 14.500 collega's werken in meer dan honderd werkmaatschappijen en vestigingen in de eerder genoemde landen.

De kracht van VolkerWessels: de uitgebreide kennis en kunde in alle bouwdisciplines, de samenwerking bij multidisciplinaire en integrale projecten, een goede geografische spreiding.

Het VolkerWessels Duurzaamheidsverslag en meer informatie over de missie, strategie en projecten van het concern zijn te vinden op de website van VolkerWessels.

Verbinden zit in ons DNA

Onze bedrijfsfilm