Activiteiten

Pijpleidingen, kabels, boringen, industriële installaties. Visser & Smit Hanab ontwikkelt, engineert, bouwt, onderhoudt en repareert technologisch hoogstaande en duurzame verbindingen, netwerken en installaties voor water, energie en (petro)chemie. Visser & Smit Hanab is volop bezig met de energietransitie en leidt eigen mensen op voor het werken aan warmtenetten, elektromechanische installaties, laag- midden- en hoogspanningsinstallaties en netwerken. Hier vind je een overzicht van wat we in huis hebben.