Modificatie ANT-100 etheen leiding, Antwerpen

In opdracht van Shell voert Visser & Smit Hanab een reeks interventies uit aan een bestaande pijpleiding die de raffinaderij in Rotterdam verbindt met de Antwerpse Scheldelaan.

Alle afsluiters op de etheen-leiding die zich tot voor kort ondergronds bevonden, moeten bovengronds worden gebracht. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de leidingen intelligent kunnen worden ‘gepigd’. Dat betekent dat door de pijpleiding kalibers moeten kunnen worden gestuurd om metingen te doen in functie van de kwaliteit. Verder hebben we onder de Scheldelaan ter hoogte van Inovyn een 95 meter lange persing met een persbuis Ø850 uitgevoerd voor een nieuwe aftakking van de leiding.

De nieuwe stations worden geprefabriceerd in de werkplaats in Langerbrugge. Een strak tijdsschema, wegens een relatief kortstondige shutdown waarbij alle activiteiten via de bestaande pijplijn stil liggen, is van kracht. In drie weken bouwen we de nieuwe stations in, nemen we de oude ondergrondse weg en plaatsen we nieuwe leidingen en afsluiters.

Diameter persbuis

850mm

Tijdschema

Iets vertellen over het strakke tijdschema