Warmtenet Oostende

Voor BeauVent leggen we in Oostende een uitgebreid warmtenet aan. De warmtebron IVOO wordt zo verbonden met het industrieterrein van de Zandvoordestraat en met AZ Damiaan.

Het warmtenet in Oostende wordt in verschillende fasen aangelegd. Er wordt zoveel mogelijk afgestemd op de planning van andere (openbare) werken. Op dit moment wordt de warmte vanuit het industrieterrein aan de Zandvoordestraat naar AZ Damiaan gebracht, waarbij onderweg ook onder andere Daikin, Van Huele, Aquafin werden aangesloten als afnemers van restwarmte. Samen met BeauVent hebben we vele kilometers langs het tracé afgestapt om een zo optimaal mogelijke inplanting van het net in de stad te bekomen. 

Onderdeel van de bouw van het warmtenet was het plaatsen van een warmteleidingbrug over de R31 Ringlaan ter hoogte van de Konterdam.

Lengte warmtenet

5 km

Projectteam

13 mensen continu aan de slag

Uitdagingen

Kruisen van bestaande kabels en leidingen

Plaatsen leidingbrug

Projectfilm Warmtenet Oostende