Van huisvuil tot duurzame warmte

Warmtenet Kuurne

In opdracht van Fluvius is Visser & Smit Hanab in april 2017 gestart met de aanleg van een warmtenet in Kuurne. Een warmtenet ontstaat wanneer een warmtebron (industriële restwarmte, geothermie, WKK,…) wordt verbonden met een warmteafnemer door middel van (voor)geïsoleerde leidingen. De afstand tussen de bron en de afnemer kan hierbij oplopen tot enkele kilometers. Warmtenetten bestaan al meer dan 100 jaar, maar zijn in Vlaanderen momenteel in sterke opmars door hun positieve bijdrage aan de klimaat- en CO2-doelstellingen.

Duurzame warmte

De bron voor het warmtenet in Kuurne is de afvalverbrandingsoven van IMOG te Harelbeke. Afnemers van de warmte worden nieuwbouwprojecten van bouwpromotoren Dumobil en Paul Huyzentruyt. De afstand tussen de verbrandingsoven van IMOG en de warmteverbruikers bedraagt net geen 2km. De verbinding tussen bron en afnemers wordt uitgevoerd door middel van twee ondergrondse voorgeïsoleerde leidingen: één buis voor de aanvoer en één buis voor de afvoer (de diameters zijn variabel, het grootste gedeelte is DN125 (Dia 250mm buitenmaat) en DN150 (Dia 280mm buitenmaat).

Boring onder de Leie

Bijzonder aan dit project is dat er 3 horizontaal gestuurde boringen onder de Leie dienen uitgevoerd te worden, om de warmte aan de overzijde van de verbrandingsoven te krijgen: één voor de toevoer van de warmte, één voor de retour en een bijkomende boring voor glas- en signaalkabels. Bij dergelijke boringen wordt de leiding in één beweging in het boorgat ingetrokken tot aan de overzijde. Dit wordt een echt spektakelstuk!